Med ekonomiskt stöd från

Nyheter

Beviljat stöd från Kulturrådet


Under våren 2021 har det statliga Kulturrådet gett aktörer inom kultursektorn möjlighet att söka pengar för projekt avseende nystart efter pandemin.
Med anledning därav har Sundsvalls Orkesterförening lämnat in en ansökan om stöd och vi kan nu med stor glädje tillkännage att ansökan fick bifall!


Orkesterföreningen erhöll 102 000 kronor, varav merparten skall investeras i en beställning av nyskrivet verk från tonsättaren Britta Byström.
Verket är tänkt att uruppföras den 12 februari 2022 då Sundsvalls Orkesterförening planerar för en hejdundrande återstart.


Program vid denna konsert blir

Karl-Birger Blomdahl      
Adagio ur Vaknatten
Britta Byström                
Uruppförande
Wilhelm Stenhammar    
Två Sentimentala Romanser

Lars-Erik Larsson            
Barococo-svit

Solist Carl Vallin, alternerande konsertmästare Hovkapellet
Dirigent Eva Lauenstein


Lördag12 februari kl 15.00
Tonhallen Sundsvall


Välkomna!Inval av hedersmedlemmar till Sundsvalls OrkesterföreningDen 29 mars 2021 hade Sundsvalls Orkesterförening sitt ordinarie årsmöte där man också hade glädjen att till hedersmedlemmar välja ett antal personer som gjort betydande insatser för föreningen.


Följande personer valdes in av mötet:


Björn Barkå

 

John-Erik Burstedt 

 

Åke Hedman 

Anna-Maria Nilsson


Peter Tjernberg


Ulf Wickberg

 

Tommy Rönning

 

Anita BjörkenSedan tidigare invalda hedersmedlemmar är:

Åke Beckman

 

Heinz Eckert

 

Björn Orrhede

 

Stig Robertsson

 

Lennart Stadling

 

Kjell Norberg

 

Karin Rinander – Olausson

 

Lars Stattin

 

Luciano VenturaMed det vill styrelsen för Sundsvalls Orkesterförening visa sin tacksamhet för mångårigt arbete inom och för Sundsvalls Orkesterförening och hoppas att fortsatt ha sina hedersmedlemmar som stöttepelare många år framöver!