Sundsvalls Orkesterförening är en ideell förening som bildades redan 1913.


Föreningens syfte är enligt stadgarna ”att vidmakthålla och öka intresset för symfoni- och kammarmusik. Detta skall framför allt ske genom att föreningen ordnar regelbundna konserter med medverkan av egna medlemmar och gästande musiker.”


Spelar du ett instrument som kan passa in i Sundsvalls Orkesterförening?
Vill du vara med och spela med oss?
Skicka då ett mail till anita.bjorken25@gmail.com

Eller använd kontaktformuläret nedan!

Sundsvalls Orkesterförening erhåller föreningsbidrag från Föreningsbyrån Sundsvalls Kommun
Kulturrådet
Samarbetsförening till
Kulturens Bildningsverksamhet


Sundsvalls Orkesterförening finns på Facebook

Gilla och Dela!

Har du frågor om vår verksamhet? Kontakta oss!